Kontakt do policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka

WYKAZ KONTAKTÓW DO POLICYJNYCH PEŁNOMOCNIKÓW DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Jednostka: Komenda Główna Policji
Stopień imię i nazwisko: mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Marta Krasuska
Telefon miejski: 47 721 22 58, 47 721 57 44
Adres e- mail: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl, marta.krasuska@policja.gov.pl
Adres strony internetowej jednostki: www.policja.pl oraz www.isp.policja.pl

Jednostka: Komenda Stołeczna Policji
Stopień imię i nazwisko: mł. insp. Agata Malinowska
Telefon miejski: 47 72 370 82
Adres e- mail: ochrona.praw.czlowieka@ksp.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Stopień imię i nazwisko: podkom. Marlena Połowianiuk
Telefon miejski: 47 711 20 33
Adres e- mail: prawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Anna Frencel
Telefon miejski: 47 751 54 26
Adres e- mail: anna.frencel@bg.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Stopień imię i nazwisko: mł. insp. Hanna Kowalewicz
Telefon miejski: 47 741 47 02
Adres e- mail: hanna.kowalewicz@gd.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Sławomir Konieczny
Telefon miejski: 47 791 15 30
Adres e- mail: slawomir.konieczny@go.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Stopień imię i nazwisko: mł. insp. Krzysztof Kazek
Telefon miejski: 47 851 16 72
Adres e- mail: krzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Stopień imię i nazwisko: kom. Ewa Kibortt
Telefon miejski: 47 802 20 09
Adres e- mail: ewa.kibortt@ki.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Paweł Karnas
Telefon miejski: 47 835 40 26
Adres e- mail: p.karnas@malopolska.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Stopień imię i nazwisko: podinsp. dr Edyta Naja
Telefon miejski: 47 811 45 19
Adres e- mail: edyta.naja@lu.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Małgorzata Ratajczyk
Telefon miejski: 47 841 27 75
Adres e- mail: malgorzata.ratajczyk@ld.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Stopień imię i nazwisko: nadkom. Dorota Rak
Telefon miejski: 47 731 55 33
Adres e- mail: dorota.rak@ol.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Iwona Guterch
Telefon miejski: 47 864 31 82
Adres e- mail: iwona.guterch@op.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Dariusz Giersz nadkom. Kamil Sikorski
Telefon miejski: 47 771 28 59
Adres e- mail: opc@po.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Stopień imię i nazwisko: mł. insp. dr Zenon Romanek
Telefon miejski: 47 701 20 79
Adres e- mail: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Łukasz Gliwa
Telefon miejski: 47 821 29 05
Adres e- mail: lukasz.gliwa@rz.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Elżbieta Szatanik
Telefon miejski: 47 781 17 99
Adres e- mail: elzbieta.szatanik@sc.policja.gov.pl

Jednostka: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Stopień imię i nazwisko: nadkom. Bartłomiej Majchrzak
Telefon miejski: 47 871 45 21
Adres e- mail: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

Jednostka: Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Beata Zbańska
Telefon miejski: 47 721 29 43
Adres e- mail: beata.zbanska@policja.gov.pl

Jednostka: Centralne Biuro Śledcze Policji
Stopień imię i nazwisko: kom. Joanna Pławecka
Telefon miejski: 47 721 52 15
Adres e- mail: joanna.plawecka@cbsp.policja.gov.pl

Jednostka: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Anna Duszyńska
Telefon miejski: 47 721 50 78
Adres e- mail: anna.duszynska@policja.gov.pl

Jednostka: Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Iwona Andratowicz
Telefon miejski: 47 721 82 36
Adres e- mail: iwona.andratowicz@policja.gov.pl

Jednostka: Szkoła Policji w Katowicach
Stopień imię i nazwisko: nadkom. Marcin Sędek
Telefon miejski: 47 851 63 15
Adres e- mail: marcin.sedek@spkatowice.policja.gov.pl

Jednostka: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Grzegorz Jankowski
Telefon miejski: 22 60 55 219
Adres e- mail: grzegorz.jankowski@csp.edu.pl

Jednostka: Szkoła Policji w Pile
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Leszek Bieliński
Telefon miejski: 47 774 24 22
Adres e- mail: leszek.bielinski@sppila.policja.gov.pl

Jednostka: Szkoła Policji w Słupsku
Stopień imię i nazwisko: podinsp. Dorota Trzaskuś
Telefon miejski: 47 743 7347
Adres e- mail: dorota.trzaskus@spslupsk.policja.gov.pl

Jednostka: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Stopień imię i nazwisko: nadkom. Wojciech Bilewicz
Telefon miejski: 47 733 59 79
Adres e- mail: w.bilewicz@wspol.edu.pl
 

Autor: podinsp. Anna Frencel
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony