Wiadomości

W ramach działań "Jednośladem bezpiecznie do celu" policjanci przygotowywali uczniów do egzaminu na kartę rowerową

Data publikacji 26.04.2022

Kwiecień to czas intensywnych przygotowań uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Aby utrwalić zdobyta wiedzę, policjantka z WRD KWP w Bydgoszczy przeprowadziła w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku zajęcia z przepisów ruchu drogowego, w których udział wzięło 116 uczniów.

Aby uatrakcyjnić zajęcia, dzieci zostały podzielone na kilku osobowe grupy. Każda z nich otrzymała test  wiedzy z przepisów ruchu drogowego, który miała prawidłowo rozwiązać. Grupy rywalizowały ze sobą. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymywała 1 punkt. Na zakończenie zajęć podsumowano punktację i wyłoniono najlepsze drużyny. W trakcie zajęć były ogromne emocje, każda z drużyn chciała za wszelka cenę wygrać. Podczas rywalizacji słychać było żywiołowe dyskusje, przejęcie tematem i okrzyki zadowolenia z uzyskanego punktu za prawidłową odpowiedź. Zajęcia w tej formie odniosły zamierzony efekt. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w przedsięwzięcie, aktywnie brali w nim udział, zadawali pytania, chłonęli wiedze którą przekazywała policjantka. Nagrodą dla zwycięskich drużyn były oceny celujące i  bardzo dobre z przedmiotu „Techniki”. Na zakończenie spotkania, wszystkie dzieci otrzymały opaski odblaskowe.

Przypominamy: Aby przystąpić do egzaminu na kartę rowerową, należy mieć ukończone 10 lat. Uczniowie pod okiem nauczycieli i policjantów zdobywają wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad
i znajomości znaków drogowych, następnie młodzi cykliści zdają egzamin teoretyczny i praktyczny. Na tej podstawie dyrektor szkoły wydaje kartę rowerową.

                             

Autor: mł. asp. Agnieszka Bubień
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
  • Widok na dzieci siedzące w ławkach szkolnych, które biorą udział w spotkaniu
Powrót na górę strony