Wiadomości

Powiatowa konferencja o bezpieczeństwie

Data publikacji 08.11.2015

W Inowrocławiu odbyła się dwudniowa konferencja powiatowa pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – Prędkość Cię zabije, rozważny kierowca żyje. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia, odpowiedzialność, profilaktyka”. Tematyka skierowana była do młodzieży, rodziców, dyrektorów i pedagogów szkolnych oraz przewoźników.

Inowrocławscy policjanci wspólnie z samorządami powiatu inowrocławskiego zorganizowali dwudniową konferencję, która odbyła się w czwartek i piątek (5-6.11.2015r.) w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy NMP. Celem inicjatywy było poruszenie i omówienie ważnych zagadnień dotyczących nie tylko bezpieczeństwa na drogach, ale też spraw związanych z zachowaniem młodzieży oraz zagrożeniami, z którymi młodzi ludzie mogą się zetknąć. Konferencję otworzył Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu mł. insp. Mirosław Elszkowski wspólnie z przedstawicielami samorządów: Starostą Inowrocławskim Panem Tadeuszem Majewskim, Wicestarostą Inowrocławskim Panem Włodzimierzem Figasem, I Zastępcą Prezydenta Miasta Inowrocławia Panem Wojciechem Piniewskim,Wójtem Gminy Inowrocław Panem Tadeuszem Kacprzakiem i Zastępcą Wójta Gminy Inowrocław Panem Markiem Karólewskim. Konferencję poprowadzili asp. sztab. Izabella Drobniecka i asp. sztab. Jacek Piątkowski.

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Anna Maria Wesołowska, która była jednym z zaproszonych gości, omówiła współczesne zagrożenia takie jak: grooming, cyberprzemoc, skutki zbyt wczesnej inicjacji seksualnej oraz złych relacjach między rówieśnikami. Prelegentka zaproponowała utworzenie w szkołach tzw. kącików prawnych, które będzie redagowała sama młodzież. Dzięki temu uczniowie będą mogli zwracać uwagę na negatywne postępowanie rówieśników, ale też na niewłaściwe zachowanie dorosłych. Wszystko po to, by młodzież potrafiła rozmawiać o trudnych dla nich sprawach i wzajemnie inicjowała się do niesienia pomocy. Była też mowa o problemie braku poszanowania wartości i skutkach rozpadu rodzin. Wykład był poparty licznymi przykładami z rozpraw z sali sądowej, które sędzia prowadziła. Znakomity kontakt z widownią sprawił, że młodzież była bardzo aktywna i miała wiele pytań. Podczas wykładu skierowanego do dorosłych odbiorców, sędzia mówiła o nowych sposobach szybkiej i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współczesne zagrożenia.

W części poświęconej tematowi bezpieczeństwa dzieci i młodzieży głos zabrał asp. sztab. Jacek Piątkowski, który omówił skalę czynów karalnych popełnianych przez nieletnich w powiecie, działania Policji w tym zakresie i współpracę ze szkołami. Pani Sylwia Przebieracz ze Straży Miejskiej przedstawiła zakres działań podejmowanych wobec nieletnich. Przedstawicielka Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu Pani Monika Dziwnik tłumaczyła jak można pomóc nieletnim, którzy mają problemy m.in. z używkami oraz omówiła działania i akcje profilaktyczne skierowane do uczniów w szkołach. O współpracy służb i instytucji, które są szansą na skuteczne rozwiązanie problemu młodego człowieka mówił Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Pan Henryk Pawlaczyk. Natomiast o programie wczesnej interwencji FreD goes Net, opowiedział przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Pan Krzysztof Ratke. Prelegentami byli również: Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej SR w Inowrocławiu Pani Elżbieta Chmielecka, która przedstawiła katalog środków wychowawczych stosowanych przez sądy wobec nieletnich oraz major Mariusz Budny z Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który mówił o oddziaływaniu resocjalizacyjnym realizowanym w zakładzie karnym i Klubie Olimpijczyka „Paragraf”.

Podczas konferencji uwagę uczestników skupiono także na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Skalę zagrożeń na drogach powiatu przedstawiła policjantka WRD sierż. szt. Magdalena Matuszak oraz Pan Tomasz Glanowski z ITD, który omówił zagadnienia dotyczące rodzajów kontroli i ich zasadności. Specyfikę działań w czasie zdarzeń drogowych, które prowadzi Państwowa Straż Pożarna w Inowrocławiu, zaprezentował kapitan Andrzej Świątkowski. Działania profilaktyczne adresowane do uczestników ruchu drogowego przedstawił Pan Dariusz Porbes z WORD w Bydgoszczy. W konferencji wzięła również udział Pani Agnieszka Trywiańska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, która przygotowała dla uczestników ulotki i informatory.

 

 

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: nadkom. Maciej Daszkiewicz

 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.34 MB)

Powrót na górę strony