Wiadomości

Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów

Data publikacji 09.12.2015

W obecności znamienitych gości odbyło się wczoraj (08.12.15) uroczyste otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów. Obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, władz wojewódzkich i lokalnych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz wykonawcy.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć kierownictwa kujawsko-pomorskiej policji na czele z Komendantem Wojewódzkim nadinsp. Krzysztofem Zgłobickim.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Krzysztofowi Zgłobickiemu, a następnie podniesieniem flagi państwowej. Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu mł. insp. Mirosław Elszkowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej komendy. Nową siedzibę KPP w Inowrocławiu poświęcił st. bryg. ks. Zenon Rutkowski, duszpasterz inowrocławskich funkcjonariuszy. 

Po uroczystości, zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia komendy oraz pokoje służbowe funkcjonariuszy.

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu powiększyła się o rozbudowany i zmodernizowany obiekt byłego kasyna wojskowego przy ulicy Toruńskiej 13. Całkowita powierzchnia nowego obiektu to blisko 2000 m.kw. Zmodernizowany budynek został przyłączony wybudowanym łącznikiem. Ponadto w ramach zakończonego pierwszego etapu inwestycji dokonano przebudowy zjazdu oraz zagospodarowania terenu przyległego. Zmodernizowany budynek został kompleksowo wyposażony w sprzęt kwatermistrzowski oraz teleinformatyczny.
 
Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji oraz budżetu Policji w latach 2013-2015. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto na początku br., a łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 8 500 000 zł.

Drugi etap inwestycji zakłada modernizację obecnej siedziby KPP w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej 15, który będzie obejmował budynki administracyjne i garażowo-warsztatowe, zaplecze kynologiczne, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zagospodarowanie terenu, wymianę sieci zewnętrznych oraz wyposażenie kwatermistrzowskie i łącznościowo-informatyczne. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania zabezpieczenia finansowego.

Nowy obiekt spełnia wymagania standaryzacji budynków policji począwszy od kolorystyki, na terenie wokół kończąc. Policjanci otrzymali nowoczesny obiekt zapewniający odpowiednie warunki pracy i obsługi interesantów. 

Autor: nadkom. Maciej Daszkiewicz
Publikacja: mł. asp. Piotr Duziak

 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #50
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #1
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #2
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #3
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #4
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #5
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #6
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #49
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #7
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #8
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #9
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #10
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #48
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #11
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #12
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #13
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #14
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #15
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #47
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #16
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #17
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #51
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #52
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #19
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #20
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #21
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #22
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #23
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #24
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #25
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #26
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #27
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #28
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #29
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #30
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #31
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #53
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #32
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #33
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #34
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #35
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #36
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #37
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #38
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #39
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #40
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #41
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #42
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #43
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #44
 • Otwarcie rozbudowanej siedziby inowrocławskich policjantów #45
Powrót na górę strony