Wiadomości

Podsumowanie roku 2015

Data publikacji 09.02.2016

Dziś (09.02.2016r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się odprawa podsumowująca rok 2015. Spadek liczby przestępstw kryminalnych, oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2015. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych, jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa, przestępstw takich jak drobne kradzieże czy uszkodzenia mienia.

W odprawie rocznej uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz. Podczas narady omówiono najważniejsze wyniki dotyczące pracy kujawsko-pomorskiej policji w zakresie najważniejszych pionów: kryminalnego, prewencyjnego i logistyki.

Przez cały 2015 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 40 116 i to jest mniej o 3 723 przestępstwa niż rok wcześniej, kiedy odnotowano 43 839 stwierdzonych przestępstw.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 30 345 w 2014 roku do 26 569 w 2015 r., czyli mniej o 3 776 przestępstw stwierdzonych. 
Liczba przestępstw gospodarczych w kujawsko-pomorskim wzrosła z 7055 stwierdzonych przestępstw w roku 2014 do 7583 w roku 2015r. 
Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw: uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy. Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

Bójki i pobicia 
Spadek z 305 w 2014 roku do 224 w 2015 roku. Jest to spadek o o 81 przestępstw stwierdzonych.
Przestępstwa rozbójnicze
Spadek z 533 w 2014 roku do 422 w 2015 roku. Jest to spadek o 111 przestępstw stwierdzonych.
Uszkodzenie rzeczy
Spadek z  2 469 w 2014 roku do 2 282 w 2015 roku. Jest to spadek o 187 przestępstw stwierdzonych.
Uszczerbek na zdrowiu
Spadek z 659 w 2014 roku do 531 w 2015 roku. Jest to spadek o 128 przestępstw stwierdzonych.
Kradzież z włamaniem
Spadek ze 6 002 w 2014 roku do 5 214 w 2015 roku. Jest to spadek o 788 przestępstw stwierdzonych.
Kradzież cudzej rzeczy
Spadek ze 7 950 w 2014 roku do 7 117 w 2015 roku. Jest to spadek o 833 przestępstw stwierdzonych.
Kradzież samochodu
Spadek z 530 w 2014 roku do 455 w 2015 roku. Jest to spadek o 75 przestępstw stwierdzonych.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykrywalność oscylowała na poziomie pomiędzy 60 a 70 %. W 2015 roku wyniosła 67,09 %.

Poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. 

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2015 roku do 2014, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków i ofiar śmiertelnych. 
W zeszłym roku doszło do 1002 wypadków – jest to o 44 wypadki mniej niż w roku poprzednim. W 2015 r. zginęło na drogach 151 osób, co oznacza o 72 ofiary śmiertelne mniej niż w roku 2014. Liczba osób rannych, w 2015 wyniosła 1 126 osób i było to o 12 osób więcej niż w 2014 roku. 

Podczas odprawy omówiono także najpoważniejsze inwestycje zakończone w roku 2015, jak: budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi czy remont komendy w Inowrocławiu i Aleksandrowie Kujawskim i komisariatu w Ciechocinku.
Podsumowano także zakupy nowego sprzętu transportowego, na które w roku 2015 przeznaczono kwotę ponad 3,8 mln złotych ze środków policji, samorządów terytorialnych, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz WORD w Bydgoszczy.

Na zakończenie odprawy głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który pogratulował wyników kujawsko-pomorskiej policji. Omówił także priorytety działania polskiej policji na najbliższe miesiące i lata.

Nie zabrakło również podziękowań za pracę wyrażonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza.

 

Autor: podinsp. Monika Chlebicz
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz

  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
  • Odprawa roczna 2015
Powrót na górę strony