Wiadomości

Odprawa roczna pracy bydgoskich policjantów

Data publikacji 16.02.2016

Szef bydgoskiej policji mł. insp. Andrzej Cieślik przeprowadził odprawę roczną podsumowującą pracę bydgoskich policjantów w 2015 roku. W spotkaniu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Dzisiaj (16.02.2016) w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 1 odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano pracę bydgoskich policjantów oraz omówiono stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Odprawę poprowadził Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Andrzej Cieślik.  Oprócz Kierownictwa bydgoskiej komendy i komendantów komisariatów oraz naczelników wydziałów w spotkaniu uczestniczył również Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Szef bydgoskich policjantów rozpoczął odprawę od omówienia wyników osiągniętych przez podległych mu funkcjonariuszy. Oprócz samych statystyk, ocenił też skuteczność działań Policji na terenie garnizonu bydgoskiego oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane i stoją przed nią w 2016 roku.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, który podsumował działania kujawsko-pomorskiej Policji w 2015 roku. Komendant podziękował również policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki, wyrażając głębokie przekonanie, że w 2016 roku będą one jeszcze lepsze.

Autor: podkom. Przemysław Słomski
Publikacja: podkom. Przemysław Słomski

  • Komendanci komisariatów i Naczelnicy wydziałów
  • Komendanci
  • Komendant rozmawia z policjantem
  • statystyka - 7 kategorii przestępstw - rozboje, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, kradzież z włamaniem, kradzież, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia
  • statystyka - pełen katalog przestępstw
  • statystyka - przestępstwa kryminalne
Powrót na górę strony