Wiadomości

Odprawa podsumowująca rok 2017 w kujawsko-pomorskiem

Spadek ilości przestępstw, w tym tych najbardziej uciążliwych - kryminalnych oraz wysoka wykrywalność - to trendy podsumowujące statystycznie rok 2017. Miniony rok to także narzędzia usprawniające kontakt z mieszkańcami poprzez działającą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda”.

Podczas odprawy w garnizonie kujawsko-pomorskim podsumowano wyniki pracy policjantów za 2017 rok. W podsumowaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz, Szefowie Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka na czele z Zastępcą Szefa Prokuratury Regionalnej z Gdańska, Przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników policji oraz przedstawiciele CBŚP i BSW KGP.

Statystyki przestępczości za 2017 rok.

Przez cały 2017 rok liczba wszczętych postępowań przygotowawczych we wszystkich kategoriach przestępstw wyniosła 36 519 i jest to nieznacznie mniej, bo o  84 sprawy wszczęte, niż rok wcześniej. Wykrywalność była wysoka, bo wyniosła 74,51% (w roku 2016- 69,72%).

Nieznacznie wzrosła ilość wszczętych postępowań dotyczących przestępstw kryminalnych - z 24 624 w roku 2016 do 24 665 wszczętych w roku 2017(więcej o 41 spraw). Wykrywalność wyniosła 64,63% (w roku 2016 – 55,72%)

W 2017 roku wszczęto mniej spraw dotyczących kradzieży z włamaniem, bo 2 629, co stanowi mniej o 729 spraw. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 42,19% ( w roku 2016 - 39,31%).

Spraw dotyczących kradzieży cudzej rzeczy w roku 2017 wszczęto 4837 spraw i jest to mniej o 734 sprawy niż rok wcześniej. Wykrywalność wyniosła 36,77% ( w 2016 roku- 34,32%).

Bezpieczeństwo na drogach.

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2016 i 2017 widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób zabitych  i rannych.

W roku 2017 doszło do 943 wypadków drogowych i jest to mniej o 78 wypadków niż w roku poprzednim.

W 2017 r. na drogach kujawsko-pomorskiego zginęły 152 osoby i jest to mniej o 26 osób. Liczba osób rannych w 2017 wyniosła 1069 osób, to o 38 osób mniej niż w roku 2016.

Ważne inwestycje i remonty.

W roku 2017 zakończyliśmy poważne inwestycje i remonty, wśród których należy wymienić: przebudowę i rozbudowę Komisariatu Policji w Mroczy, kontynuację budowy Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, przebudowę i rozbudowę: Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, a także kompleksowy remont Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie,

Pod koniec służbowej narady głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski, który podziękował za wyniki osiągnięte przez policjantów w roku 2017.

- Nie wiem czy Państwo to wiecie, ale nasz garnizon, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy insp. Pawłem Spychałą, plasuje się bardzo wysoko. Na uwagę zasługuje, wykonanie limitu naboru do policji, bo udało się to tylko w czterech garnizonach w kraju. Bardzo dobrze idzie też odtwarzanie zlikwidowanych posterunków policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa u nas też bardzo dobrze, to średnio dziennie prawie 14 spraw załatwionych pozytywnie tylko za pomocą aplikacji. Dziękuję także za pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy. Było to ogromne wsparcie dla służb Wojewody – powiedział P. Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Za pracę w roku 2017 policjantom podziękował także Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Odprawa podsumowaująca rok 2017 w powiecie bydgoskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie rypińskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie brodnickim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie radziejowskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie mogileńskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie toruńskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie grudziądzkim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie aleksandrowskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie włocławskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie inowrocławskim

Odprawa podumowująca rok 2017 w powiecie wąbrzeskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie tucholskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie żnińskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie sępoleńskim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie świeckim

Odprawa podsumowująca rok 2017 w powiecie nakielskim

Autor:
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony