INTEGRACJA LOGISTYCZNA - Policja Kujawsko-Pomorska

INTEGRACJA LOGISTYCZNA

INTEGRACJA LOGISTYCZNA

Data publikacji 18.09.2015

Zgodnie z zaakceptowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31.12.2008 r. „Wytycznymi w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu” do pobrania załączniki do ww. wytycznych w formacie pdf.

Wytyczne w zakresie integracji zaplecza logistycznego:


Zestawienie potencjału logistycznego do wykorzystania wspólnego: