Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-95-22

Data publikacji 09.08.2022

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu substancji wybuchowych dla funkcjonariuszy Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w forie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wylącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649721

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony