Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-110-22

Data publikacji 20.09.2022

Przygotowanie i dostarczanie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w KPP w Tucholi, w KPP w Żninie, w KPP w Lipnie, w KPP w Aleksandrowie Kujawskim oraz w KMP w Grudziądzu

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Ofertę w nieniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/665794

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony